Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 55.000 ДКА.


 14.05.2021 11:41

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XVII – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 442,00 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 23 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. БОРОВАН


 14.05.2021 11:06

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "СИРАКОВО", НАХОДЯЩ СЕ В С. СИРАКОВО


 07.05.2021 13:12

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "ВЕЛЧОВ ЛЪГ", НАХОДЯЩ СЕ В С. БОРОВАН


 07.05.2021 13:06

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "ТИХОВ ЛЪГ", НАХОДЯЩ СЕ В С. БОРОВАН


 07.05.2021 12:59

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 184 "И", НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАЛОРАД


 20.04.2021 15:33

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.04.2021 15:30

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.04.2021 15:29

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „и“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.04.2021 15:27

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „з“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.04.2021 15:25

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 359 „р“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.04.2021 15:23

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, общинска собственост, земеделска земя в землището на с. Борован с площ 55.000 дка.


 06.04.2021 16:54

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.01.2021 10:49

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.01.2021 10:36

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 359 „р“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.01.2021 10:34