Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "ВЕЛЧОВ ЛЪГ", НАХОДЯЩ СЕ В С. БОРОВАН


 07.05.2021 13:06

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "ТИХОВ ЛЪГ", НАХОДЯЩ СЕ В С. БОРОВАН


 07.05.2021 12:59

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 184 "И", НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАЛОРАД


 20.04.2021 15:33

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.04.2021 15:30

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.04.2021 15:29

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „и“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.04.2021 15:27

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „з“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.04.2021 15:25

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 359 „р“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.04.2021 15:23

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, общинска собственост, земеделска земя в землището на с. Борован с площ 55.000 дка.


 06.04.2021 16:54

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.01.2021 10:49

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.01.2021 10:36

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 359 „р“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.01.2021 10:34

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „з“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.01.2021 10:32

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „и“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.01.2021 10:30

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, помещение с площ 16,9 кв.м. на първия етаж в сградата на Кметство с. Добролево, находяща се в парцел VІІІ между кв. 5 и 7, актувана с акт за публична общинска собственост № № 752/03.12.1999 г., съгласно приложена схема от арх. Николай Нанков при Община Борован.


 18.12.2020 12:48