Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.04.2021 15:29

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „и“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.04.2021 15:27

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „з“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.04.2021 15:25

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 359 „р“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.04.2021 15:23

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, общинска собственост, земеделска земя в землището на с. Борован с площ 55.000 дка.


 06.04.2021 16:54

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.01.2021 10:49

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.01.2021 10:36

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 359 „р“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.01.2021 10:34

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „з“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.01.2021 10:32

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „и“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.01.2021 10:30

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, помещение с площ 16,9 кв.м. на първия етаж в сградата на Кметство с. Добролево, находяща се в парцел VІІІ между кв. 5 и 7, актувана с акт за публична общинска собственост № № 752/03.12.1999 г., съгласно приложена схема от арх. Николай Нанков при Община Борован.


 18.12.2020 12:48

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен- съсобственост на Община Борован и ТП ДГС Враца в обект 184 „и“ находяща се в поземлени имоти в землището на с. Малорад


 14.12.2020 12:45

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.Сираково с обща площ 28.235 дка.


 16.04.2019 10:17

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.Малорад с обща площ 803.700 дка.


 16.04.2019 10:15

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Добролево с обща площ 457.621 дка.


 16.04.2019 10:12