Търгове и конкурси

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска з


 17.09.2012 10:29

Обявление от Частен съдебен изпълнител


 29.08.2012 10:26

Обявление от Частен съдебен изпълнител


 12.06.2012 10:23

Обявление от Държавен съдебен изпълнител


 05.06.2012 10:22

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско


 06.04.2012 10:20

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:19

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:15

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:13

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:10

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:08

Обявява - публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи


 27.03.2012 10:06

ОБЯВЛЕНИЕ - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на урегулиран недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Ма


 16.01.2012 10:05

ОБЯВЛЕНИЕ


 31.05.2011 10:03

ОБЯВЛЕНИЕ


 31.05.2011 10:01

ОБЯВЛЕНИЕ


 31.05.2011 10:00