Търгове и конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:19

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:15

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:13

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:10

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:08

Обявява - публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи


 27.03.2012 10:06

ОБЯВЛЕНИЕ - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на урегулиран недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Ма


 16.01.2012 10:05

ОБЯВЛЕНИЕ


 31.05.2011 10:03

ОБЯВЛЕНИЕ


 31.05.2011 10:01

ОБЯВЛЕНИЕ


 31.05.2011 10:00

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН


 13.05.2011 09:58

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН


 13.05.2011 09:56

О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем


 07.03.2011 14:43

Заповед № 28/13.01.2011г. за изработване на ПУП на "Агротрейд СС"ООД с.Борован


 13.01.2011 14:41

Заповед N 904/17.12.2010г.


 17.12.2010 14:40