Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМА ВЕЩ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА: ВАЗ 2121, С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ВР 7136 ВВ, ДВИГАТЕЛ № 9811162, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЛОЩАДКА НА ОБЩИНА БОРОВАН


 29.10.2021 10:54

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 14,5 КВ. М. НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С. ДОБРОЛЕВО, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VІІІ, КВ. 5 ПО ПЛАНА НА С. ДОБРОЛЕВО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ


 21.09.2021 12:13

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ 15.89 кв. м., находящо се в Масивна комбинирана сграда - Автоспирка - с. Сираково, на ул. "Иван Вазов" № 11, в кв. 20, парцел ІІ, кадастрален № 140 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Сираково


 23.08.2021 15:59

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ 27.11 кв. м., находящо се в Масивна комбинирана сграда - Автоспирка - с. Сираково, на ул. "Иван Вазов" № 11, в кв. 20, парцел ІІ, кадастрален № 140 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Сираково


 23.08.2021 15:54

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ 6,84 кв. м., находящо се в Масивна комбинирана сграда - Автоспирка - с. Сираково, на ул. "Иван Вазов" № 11, в кв. 20, парцел ІІ, кадастрален № 140 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Сираково


 23.08.2021 15:44

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 359 "р", НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 15.07.2021 15:27

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 "з", НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 15.07.2021 15:11

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 "и", НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 15.07.2021 15:03

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 184 "и", НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАЛОРАД


 15.07.2021 14:51

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 15.07.2021 14:42

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 15.07.2021 14:31

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВЕ СВЪРЗАНИ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 34,00 КВ. М. /ЕДНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 17,00 КВ. М. И ВТОРО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 17,00 КВ. М./, НАХОДЯЩИ СЕ НА І-ВИЯ ЕТАЖ НА КМЕТСТВО С. МАЛОРАД В УПИ XIII, КВ. 121 ПО ПЛАНА НА С. МАЛОРАД, КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА АПТЕКА


 06.07.2021 14:43

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща две свързани помещения с обща площ - 16,25 кв. м., на втория етаж на двуетажна масивна сграда с железобетонна конструкция, представляваща Читалище "Цани Иванов" с. Борован


 28.06.2021 16:48

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "ТИХОВ ЛЪГ", НАХОДЯЩ СЕ В С. БОРОВАН


 18.06.2021 16:05

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "СИРАКОВО", НАХОДЯЩ СЕ В С. СИРАКОВО


 18.06.2021 15:56