Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 "и", НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 15.07.2021 15:03

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 184 "и", НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАЛОРАД


 15.07.2021 14:51

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 15.07.2021 14:42

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 15.07.2021 14:31

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВЕ СВЪРЗАНИ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 34,00 КВ. М. /ЕДНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 17,00 КВ. М. И ВТОРО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 17,00 КВ. М./, НАХОДЯЩИ СЕ НА І-ВИЯ ЕТАЖ НА КМЕТСТВО С. МАЛОРАД В УПИ XIII, КВ. 121 ПО ПЛАНА НА С. МАЛОРАД, КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА АПТЕКА


 06.07.2021 14:43

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща две свързани помещения с обща площ - 16,25 кв. м., на втория етаж на двуетажна масивна сграда с железобетонна конструкция, представляваща Читалище "Цани Иванов" с. Борован


 28.06.2021 16:48

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "ТИХОВ ЛЪГ", НАХОДЯЩ СЕ В С. БОРОВАН


 18.06.2021 16:05

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "СИРАКОВО", НАХОДЯЩ СЕ В С. СИРАКОВО


 18.06.2021 15:56

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 55.000 ДКА.


 14.05.2021 11:41

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XVII – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 442,00 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 23 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. БОРОВАН


 14.05.2021 11:06

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "СИРАКОВО", НАХОДЯЩ СЕ В С. СИРАКОВО


 07.05.2021 13:12

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "ВЕЛЧОВ ЛЪГ", НАХОДЯЩ СЕ В С. БОРОВАН


 07.05.2021 13:06

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "ТИХОВ ЛЪГ", НАХОДЯЩ СЕ В С. БОРОВАН


 07.05.2021 12:59

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 184 "И", НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАЛОРАД


 20.04.2021 15:33

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.04.2021 15:30