Търгове и конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН


 13.05.2011 09:58

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН


 13.05.2011 09:56

О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем


 07.03.2011 14:43

Заповед № 28/13.01.2011г. за изработване на ПУП на "Агротрейд СС"ООД с.Борован


 13.01.2011 14:41

Заповед N 904/17.12.2010г.


 17.12.2010 14:40

Заповед за изработване на подробен устройствен план на имот


 09.09.2010 14:39

ОБЯВЛЕНИЕ - за отдаване под наем на язовир -" Тихов лъг "


 02.08.2010 14:36

Покана - проект "Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в населените места в Община Борован”


 01.05.2010 14:33

ОБЯВЛЕНИЕ - предстоящия „Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в населените места в Община Борован”


 01.05.2010 14:30

Обявление за продажба


 19.03.2010 14:29

5 - Обявления - продажби и наеми


 26.02.2010 14:27

4 - Обявления - продажби и наеми


 26.02.2010 14:26

3 - Обявления - продажби и наеми


 26.02.2010 14:24

2 - Обявления - продажби и наеми


 26.02.2010 14:21

1 - Обявления - продажби и наеми


 26.02.2010 13:57